Struktura zatrudnienia w Spółdzielni:


 

Prezes Spółdzielni

-

mgr Robert Rakoczy

Zarządca nieruchomości nr licencji zawodowej 17.876

 

robert.rakoczy@premil.pl

 


 

Członek Zarządu
 ds. gospodarki

zasobami mieszkaniowymi

-

mgr Ewa Wolna

ewa.wolna@premil.pl

 

 

 

 

 


 

Dział techniczny

-

Hanna Kopera

hanna.kopera@premil.pl


 

 Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych

 

-

Mirosława Chuchała

miroslawa.chuchala@premil.pl


 

Księgowość

-

mgr Agnieszka Wawrzonek - główny księgowy

agnieszka.wawrzonek@premil.pl


 

Księgowość

-

Aleksandra Żbik - księgowy

aleksandra.zbik@premil.pl

 

 

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021:

 


 

1.Przewodniczący Rady

-

Jacek Kijas


 


 

2.Sekretarz Rady

-

Izabela Rygielska


 


 

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-

Artur Miłek

 


 

4.Członek Rady

-

Łukasz Grobelny


 


 

5.Członek Rady

-

Gabriela Łyczak-Ślacan

 


 

6.Członek Rady

-

Mirosław Stępień

 


 

 

 

 

 

 

Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany 4 czerwca 2018 uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni kadencja Rady trwa 3 lata.