USTAWY*

Ustawa Prawo spółdzielcze - tekst ujednolicony (.pdf)
O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie ... (.pdf)
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych - tekst ujednolicony (.pdf)
Ustawa o własności lokali - tekst ujednolicony (.pdf)

*Wszystkie zamieszczone na naszej witrynie teksty ustaw mają wyłącznie charakter informacyjny. Mimo, że staraliśmy się zamieścić najbardziej aktualne i jednolite teksty, to jest możliwe, że w międzyczasie zostały wprowadzone do publikowanych tu ustaw kolejne zmiany.