Struktura zatrudnienia w Spółdzielni:


 

Prezes Spółdzielni

-

mgr Robert Rakoczy

Zarządca nieruchomości nr licencji zawodowej 17.876

 

rakoczy.robert@gmail.com

 


 

Członek Zarządu
 ds. gospodarki

zasobami mieszkaniowymi

-

mgr Ewa Wolna

premil@wp.pl

 

 

 

 

 


 

Dział techniczny

-

Hanna Kopera

premil@wp.pl


 

 Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnot Mieszkaniowych

 

-

 

Mirosława Chuchała


 


 

Księgowość

-

mgr Agnieszka Wawrzonek - główny księgowy

premil@wp.pl


 


 

-

Aleksandra Żbik - księgowy


 

 

Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2021:

 


 

1.Przewodniczący Rady

-

Jacek Kijas


 


 

2.Sekretarz Rady

-

Izabela Rygielska


 


 

3.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-

Artur Miłek

 


 

4.Członek Rady

-

Łukasz Grobelny


 


 

5.Członek Rady

-

Gabriela Łyczak-Ślacan

 


 

6.Członek Rady

-

Edward Gołębiowski

 


 

7.Członek Rady

-

Mirosław Stępień


 

 

Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany 4 czerwca 2018 uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem Spółdzielni kadencja Rady trwa 3 lata.