REGULAMINY

Regulamin podziału pożytków (.pdf)
Regulamin rozliczania kosztów GZM (.pdf)
Regulamin rozliczania wody (.pdf)
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego (.pdf)
Regulamin użytkowania garaży wbudowanych SM (.pdf)
Regulamin wymiany stolarki okiennej (.pdf)
Regulamin rozliczania kosztów ciepła w SM Premil (.pdf)