Data dodania:2008-07-31WSTECZ

Wymiana drzwi do lokali mieszkalnych

UWAGA
MIESZKAŃCY !!!

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej “PREMIL” informuje , że niedopuszczalne jest samowolne dokonywanie wymiany drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych wraz ze zmianą kierunku otwarcia drzwi – zamiast do wnętrza lokalu montowane są drzwi otwierane na korytarz.
Zmiana taka jest niezgodna z przepisami przeciwpożarowymi , ponieważ korytarz stanowi drogę ewakuacyjną i niedopuszczalne jest jej ograniczanie. Niedopuszczalna jest również sytuacja, gdy Lokatorzy oprócz drzwi wejściowych otwieranych do wnętrza lokalu , montują “drugie” drzwi wejściowe otwierane na korytarz.

Wielolokalowy budynek mieszkalny powinien być użytkowany zgodnie z jego dokumentacją techniczną, stanowiącą podstawę do wydania przez organ budowlany decyzji w sprawie pozwolenia na jego użytkowanie.
Dlatego też wzywamy wszystkich Lokatorów , którzy dokonali takich zmian do natychmiastowego podjęcia działań przywracających stan zgodny z dokumentacją techniczną , tj. zamontowanie pojedynczych drzwi , otwieranych do wnętrza lokalu.

W przypadku nie zastosowania się do wymagań skierujemy sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy Urzędzie Miejskim w Sosnowcu. Ponadto w razie ponownej kontroli budynku przez Straż Pożarną należy liczyć sie z konsekwencjami finansowymi.


Zarząd SM “PREMIL”
WSTECZ